Chr. Hansen missade förväntningarna under Q3 – höjer mål för organisk tillväxt

Publicerad

Danska Chr. Hansen, som utvecklar naturliga lösningar till bland andra livsmedelsindustrin, redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var sämre än väntat.

Omsättningen steg 5,2 procent till 334,8 miljoner euro (318,3). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 344. Den organiska försäljningstillväxten var oförändrad på 9 procent.

Rörelseresultatet blev 84,3 miljoner euro (84,5), väntat rörelseresultat var 94. Rörelsemarginalen var 25,2 procent (26,5).

Resultatet efter skatt blev 58,6 miljoner euro (58,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,45 euro (0,45), vilket är 10,0 procent sämre än analytikerkonsensus som låg på 0,50.

Bolaget justerar upp prognosen för den organiska tillväxt en 2022/2023 från 8-11 procent till 9-11 procent. Prognosen för det fria kassaflödet höjs till 200-230 miljoner euro (180-200).

Företaget spår att fusionen med Novozymes kommer att godkännas av regulatoriska myndigheter under det fjärde kvartalet av kalenderåret 2023.

Chr. Hansen, MEURQ3-2022/2023KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2021/2022Förändring
Nettoomsättning334,8344-2,7%318,35,2%
Organisk försäljningstillväxt, procent990,0%
Rörelseresultat84,394-10,3%84,5-0,2%
Rörelsemarginal25,2%27,3%26,5%
Rörelseresultat, justerat84,8
Rörelsemarginal, justerad26,6%
Nettoresultat58,658,30,5%
Resultat per aktie, EUR0,450,50-10,0%0,450,0%

Konsensusdata från Factset

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons