Chicago inköpschefsindex ökade mer än väntat i december

Publicerad

Chicago inköpschefsindex ökade mer än väntat i december.

Inköpsindexet förbättrades till 44,9 i december. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 40,0.

Föregående månads utfall var 37,2.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.

USAdecember, 2022KonsensusFörändring mot konsensusnovember, 2022
Chicago inköpschefsindex44,940,012,3%37,2

Konsensusdata från Bloomberg

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons