Chefsstrategen för Nuveen hoppas inte på räntesänkningar i närtid

Publicerad

Brian Nick, chefsstrateg hos kapitalförvaltaren Nuveen, menar att om FED inleder räntesänkningar innan 2024 tyder det troligtvis på en rejäl lågkonjunktur. Det berättar chefsstrategen i en intervju med Finwire.

I över femton år har Brian Nick arbetat med att analysera både ekonomisk data och marknadsdata samt utvecklat investeringsstrategier för sina kunder. Nick har tidigare haft seniora roller både hos UBS och Barclays men inledde sin karriär i marknadsgruppen hos Federal Reserve i New York.

De huvudsakliga makrofaktorerna som Nick fokuserar på för tillfället är inflationen samt FEDs agerande kopplat till inflationen.

Nick menar att inflationens påverkan på marknaden verkar ha avtagit något trots att den fortsätter öka i flera regioner. Den stora frågan är istället vad centralbankerna kommer att göra för att få bukt på inflationen.

“Den optimistiska synen från marknaden just nu är att FED sänker sin styrränta och då skulle allt bli som vanligt igen. Jag ser däremot att räntesänkningar från FED i dagsläget är det pessimistiska alternativet. Om FED bestämmer sig för att sänka räntan under första halvåret 2023 är det för att någonting har gått oerhört fel och centralbanken måste bekämpa en recession istället för inflation”, säger Brian Nick och fortsätter.

“Jag ser mig själv som en optimist och tror att FED kommer höja räntan till cirka 4 procent, kanske något högre än det. Sedan kommer de försöka hålla kvar räntan vid den nivån fram till slutet av nästa år och vi kommer inte att få se räntesänkningar från FED förrän 2024”.

När Nick får frågan gällande skillnader på USA och Europa lyfter han energikrisen där USA klarar sig betydligt bättre än Europa. Vidare menar chefsstrategen att det finns ordentligt med likviditet på balansräkningarna i USA och den ekonomiska situationen för hushållen är enligt chefsstrategen inte lika allvarligt i USA.

Gällande utsikterna för Europa är Nick inte särskilt positiv.

“Under en global investeringsträff svarade vi på en undersökning gällande förväntningarna för en allvarlig recession i flera olika regioner. I USA menade investerarna att sannolikheten för en allvarlig recession var i genomsnitt under 50 procent. I Storbritannien och i eurozonen låg sannolikheten i genomsnitt på 90 procent”.

På frågan om när en recession definieras som allvarlig svarar Nick att för USA är det svårt att möta en allvarlig recession utan att arbetslösheten stiger till över 5,5 procent, allt över 6 procent skulle leda till en allvarlig recession. För Europa fokuserar Nick istället mer på BNP-tillväxt. En längre period av negativ tillväxt alternativt ett par kvartal med skarp negativ tillväxt om en till tre procent skulle Nick definiera som en allvarlig recession.

När det gäller investeringsstrategin framöver fokuserar Nick på krediter och företagsobligationer med högre rating inom high yield.

“Avkastningen är ändå betydande. Om du sa till någon att de kunde få en avkastning på 5-6 procent över ett år, då tror jag att de hade tagit det. Det är den nivån på avkastning dessa obligationer erbjuder just nu”.

Gällande sektorallokering håller man sig borta från energisektorn och tittar istället extra noga på industri, teknik och hälsovård.

“Om jag var tvungen att placera pengar någonstans under de närmsta 6 till 18 månaderna hade jag varit nervös över att äga nästan vad som helst, vilket kanske inte är vad du vill höra från en kapitalförvaltare. Men om jag hade en tidshorisont som sträcker sig över årtiondet, vilket de flesta investerare har, då ser jag en hel del attraktiva värderingar på marknaden just nu. Tyvärr kommer dock inte dessa ingångar alltid när det passar en själv bäst”, avslutar Nick.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons