Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 får stärkt patentskydd i Australien och Sydkorea

Forskningsbolaget Cereno Scientific meddelar att läkemedelskandidaten CS1s tredje patentfamilj har beviljats patent i Australien och Sydkorea.

Patenten kommer att vara giltiga till och med 2037, med möjlighet till förlängning i upp till fem år. Samma patentfamilj har sedan tidigare blivit beviljad patent i Japan, Ryssland och USA.

CS1 utvärderas för närvarande i fas 2-studier. Kandidaten utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons