Cellavisions organiska tillväxt -15 procent i Q2 – rörelseresultatet minskar något (uppdatering)

Publicerad

(Uppdaterar med mer info)

Blodanalysbolaget Cellavision redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

”Vi har sett en gradvis uppgång under kvartalet då lagernivåerna minskat hos våra distributionspartners i Americas. Den positiva utvecklingen i regionen tyder på en återhämtning från tidigare utmaningar”, noterar vd Simon Østergaard i rapporten.

Omsättningen sjönk 7,6 procent till 170 miljoner kronor (184). Den organiska försäljningstillväxten var -15 procent (28).

Bruttoresultatet minskade med 5 procent till 119 miljoner kronor (125) under det andra kvartalet, vilket motsvarar en bruttomarginal om 70 procent (68). Bruttomarginalen har påverkats positivt av prisökningar som infördes under första kvartalet
samt gynnsamma valutaeffekter.

Ebitda-resultatet blev 56 miljoner kronor (61), med en ebitda-marginal på 32,9 procent (33,2).

Rörelseresultatet blev 46 miljoner kronor (52), med en rörelsemarginal på 27,1 procent (28,3).

Resultatet före skatt var 44 miljoner kronor (47). Resultatet efter skatt blev 35 miljoner kronor (37), en minskning med 5,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,46 kronor (1,56).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 28 miljoner kronor (40).

I EMEA och APAC fortsätter höga lagernivåer hos bolagets distributionspartners till följd av det makroekonomiska läget att dämpa försäljningen av instrument, medan försäljning av förbrukningsvaror påverkades mindre av volatiliteten på marknaden, uppger Østergaard.

Cellavision, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning170184-7,6%
Organisk försäljningstillväxt, procent-1528
EBITDA5661-8,2%
EBITDA-marginal32,9%33,2%
Rörelseresultat4652-11,5%
Rörelsemarginal27,1%28,3%
Resultat före skatt4447-6,4%
Nettoresultat3537-5,4%
Resultat per aktie, kronor1,461,56-6,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet2840-30,0%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons