Finwire

Cell Impact ökar omsättning men minskar rörelseresultat under tredje kvartalet

Uppdaterad 2021-10-22
Publicerad 2021-10-22

Industriteknikbolaget Cell Impact redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 223,5 procent till 27,5 miljoner kronor (8,5).

Rörelseresultatet blev -14,4 miljoner kronor (-5,7).

Resultatet efter skatt blev -14,7 miljoner kronor (-6,1) och per aktie -0,25 kronor (-0,12).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -20,2 miljoner kronor (-3,5).

Likvida medel uppgick till 57,5 miljoner kronor (23,6).

"Vår starka försäljning under det tredje kvartalet adderar till företagets stadigt ökande försäljning från tidigare kvartal. Vi har etablerat en organisation väl förberedd för en ökning av produktionsaktiviteten", kommenterar vd Pär Teike.

Bolaget har även uppdaterat sina mål för ebitda-marginalen.

"Som vi meddelade tidigare, på grund av alltmer större möjligheter på våra marknader, siktar Cell Impact att fokusera på tillväxt snarare än lönsamhet och kontanter flöde på kort sikt. Som ett resultat har vi ersatt vår tidigare aviserade EBITDA-marginalmål med ett uppdaterat EBITDA -marginalmål på minst 15 procent på medellång sikt, och vi ser starka möjligheter till
att uppnå ännu högre lönsamhet än den på längre sikt".

Cell Impact, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning27,58,5223,5%Rörelseresultat-14,4-5,7Nettoresultat-14,7-6,1Resultat per aktie, kronor-0,25-0,12Kassaflöde från löpande verksamhet-20,2-3,5Likvida medel57,523,6143,6%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in