Cell Impact genomför besparingsprogram – ser över mål

Publicerad

Industriteknikbolaget Cell Impact sjösätter ett besparingsprogram som syftar till att minska kostnaderna. Bakgrunden är att man förväntar sig ett minskat inflöde av order.

Cell Impacts största kunder prognostiserar en minskning av efterfrågan på flödesplattor under andra delen av 2023, jämfört med vad som tidigare har indikerats.

”Förskjutningen av förväntade ordrar kommer att påverka möjligheten för bolaget att nå de finansiella målen för 2024. Mot bakgrund av detta kommer bolaget att se över sina finansiella mål och återkomma med en uppdatering inom kort när de nya kommersiella förutsättningarna har analyserats”, heter det i ett pressmeddelande.

Besparingsprogrammet innebär bland annat att personal kommer att sägas upp. Totalt kan 28 personer beröras. MBL-förhandlingar inleds inom kort.

– Det är självklart väldigt tråkigt att behöva ge det här beskedet till våra medarbetare, men vi måste anpassa oss till våra kunders utveckling för att säkerställa bolagets utveckling på sikt, säger Pär Teike, vd för Cell Impact, i en kommentar.

Några finansiella detaljer kring hur stora besparingarna väntas bli anges inte.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons