Cedergrenska förvärvar Växjö Fria Gymnasium, första förvärvet utanför Storstockholm

Utbildningsbolaget Cedergrenska har ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Växjö Fria Gymnasium. Gymnasieskolan har idag 500 elever och omsätter 62 miljoner kronor med en justerad ebita-resultat om 8 miljoner kronor innevarande år.

De nuvarande ägarna, Claes Bromander och Thomas Denward, genom bolaget Denbro, har kommit överens om en överlåtelse av Växjö Fria Gymnasium till Cedergrenska, som får förtroende att förvalta och utveckla verksamheten vidare.

Målet är att Cedergrenska tillträder skolan under februari 2022. Köpeskillingen uppgår till 45 miljoner kronor. Köpeskillingen beräknas utifrån en värdering på kassa- och skuldfri basis med sedvanlig tillträdesjustering. Intjäningen i verksamheten förväntas stiga kommande läsår med fler elever, ökade elevbidrag samt synergieffekter. Avskrivningarna kommer vidare minska då inköp till de nya lokalerna skrivits av.

Förvärvet i Växjö är Cedergrenskas första utanför Storstockholm.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons