Cdons valberedning föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i e-handelsbolaget Cdon kallas till årsstämma onsdagen den 11 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Jonathan Sundqvist och Jonas Calles som styrelseledamöter. Omval föreslås av styrelseordförande Josephine Salenstedt och av styrelseledamöterna Savneet Singh, Kristina Lukes och Niklas Woxlin.

Stämman föreslås godkänna incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, dels riktat till vissa styrelseledamöter och dels riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 25 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons