Finwire

Cdon ökade förlusten under Q3

Uppdaterad 2021-10-21
Publicerad 2021-10-21

E-handelsbolaget Cdon redovisar en minskad omsättning och ökad förlust under tredje kvartalet jämfört med året innan.

Försäljningsvolymen, GMV, uppgick till 549,0 miljoner kronor (525,5), en ökning med 4 procent.

För Cdon Marketplace startade kvartalet bra men sedan blev det en inbromsning i slutet av juli. Därefter kom GMV-tillväxten att återhämta sig till 22 procent under september och efter utgången av perioden (1-18 oktober) har tillväxten överstigit 40 procent.

Omsättningen sjönk till 113,6 miljoner kronor (155,0). Försäljningen inom Cdon Marketplace var ned 3 procent till 47,6 miljoner kronor (49,1), medan försäljningen inom Cdon Retail minskade i samband med att processen med att reducera försäljningen av eget lager fortsatte enligt plan, skriver bolaget.

Ebitda-resultat blev -3,2 miljoner kronor (6,4).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -8,0 miljoner kronor (0,9). Resultat per aktie hamnade på -1,30 kronor (5,83).

Cdon, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning113,6155,0-26,7%EBITDA-3,26,4EBITDA-marginal4,1%Rörelseresultat-8,00,9Rörelsemarginal0,6%Resultat före skatt-8,00,6Nettoresultat-8,00,6Resultat per aktie, kronor-1,305,83

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Platsannonser

Logga in