Catena ökar förvaltningsresultatet

Publicerad

Fastighetsbolaget Catena redovisar en ökning av både hyresintäkter och förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 445 miljoner kronor (383), en ökning med 16,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 363 miljoner kronor (310).

Förvaltningsresultatet uppgick till 303 miljoner kronor (247).

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (52). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 152 miljoner kronor (496). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 53 miljoner kronor (359).

Resultatet före skatt var 508 miljoner kronor (1 154).

Resultatet efter skatt blev 409 miljoner kronor (951), och per aktie 8,20 kronor (21,04).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 364,23 kronor (372,15).

Catena, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter44538316,2%
Driftnetto36331017,1%
Förvaltningsresultat30324722,7%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat052
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat152496-69,4%
Värdeförändringar derivat, totalt53359-85,2%
Resultat före skatt5081 154-56,0%
Nettoresultat409951-57,0%
Resultat per aktie, kronor8,2021,04-61,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor364,23372,15-2,1%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons