Catena köper två fastigheter från ICA Fastigheter

Fastighetsbolaget Catena har tecknat avtal med ICA Fastigheter om att förvärva två fastigheter i Arendal, Göteborg och Upplands-Bro, Stockholm via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 500 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Tillträde beräknas till 1 februari 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet genomförs som en sale and lease back-transaktion där ICA i samband med försäljningen tecknar ett sjuårigt hyresavtal med Catena. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 176 miljoner kronor.

– I linje med Catenas uttalade strategi utökar vi vår fastighetsportfölj med två moderna logistikanläggningar med hög prestanda, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom förvärvet utökas vår exponering mot kyl- och fryssegmentet och vårt långvariga samarbete med ICA fördjupas ytterligare, säger Catenas vd Jörgen Eriksson.

För ICA Fastigheter innebär transaktionen en reavinst på cirka 100 miljoner kronor som kommer att redovisas som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för första kvartalet 2023.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons