Castellums företrädesemission blev övertecknad

Publicerad

Fastighetsbolaget Castellums företrädesemission har blivit övertecknad till cirka 153 procent, enligt det preliminära utfallet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Castellum tillförs genom emissionen 10,18 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader.

Emissionen tecknades till cirka 98,7 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver tillkom anmälningar om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 54,4 procent av de erbjudna aktierna. Då emissionen blev övertecknad har inte garantiåtaganden behövts ta i anspråk.

Det slutliga utfallet i emissionen förväntas offentliggöras den 1 juni.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons