Carnegie Sverigefond ökade 2,42 procent i mars – ökat i Alfa Laval, Assa Abloy och Nent

Fonden Carnegie Sverigefond steg 2,42 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,94 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Simon Blecher.

Inledningsvis skriver Blecher att kriget i Ukraina, kraftigt höjda energi- och råvarupriser, stigande räntor och störningar i leverantörskedjor stod i fokus under månaden. Blecher skriver även att Feds centralbankschef Powells uttalande om viljan att stävja inflationen tolkades som hökaktigt.

Enskilt bästa bidragsgivare under månaden blev fondens största innehav Holmen. Även innehav såsom Nent, Sobi och Astra Zeneca bidrog positivt under månaden.

Istället var det de konsumentrelaterade aktierna som Dometic och Electrolux som bidrog negativt.

Blecher skriver att fonden stod emot kursfallen i början av månaden relativt väl samtidigt som portföljen följde med upp i återhämtningen. Således anser Blecher att fondens innehav kompletterar varandra väl och skapar en god riskjusterad avkastning.

Vidare kommenterar Blecher att fondens innehav ger en direktavkastning på cirka 4 procent, vilket är mer än snittet på Stockholmsbörsen. Därtill genomför ett antal av innehaven såsom Electrolux, Nordea, ABB och Atrium Ljungberg återköp av egna aktier.

Under månaden minskade fonden sitt innehav något i Astra Zeneca samtidigt som man ökade i Alfa Laval, Assa Abloy och Nent.

Vid månadsskiftet bestod fonden av 30 olika innehav varav de tre största var Holmen, Investor och Volvo AB med portföljevikter på 8,2, 8,2 och 6,8 procent vardera.

Störst sektorexponering hade fonden mot industri följt av finans och konsumtion.

Carnegie Sverigefond, %mars, 2022Fond MM, förändring i procent2,42Fond i år, förändring i procent-9,94

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons