Carnegie Strategy minskade 4,51 procent i februari – ökat kassan i portföljen

Publicerad

Fonden Carnegie Strategy minskade 4,51 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare John Strömgren.

Förvaltaren inleder med att lyfta fram Rysslands invasion av Ukraina samt de efterföljande sanktionerna mot Ryssland som skapat oro på värdepappersmarknaderna. Den svenska kronan har försvagats och volatiliteten på aktie- och råvarumarknaden ökat.

Reaktionerna på marknaderna beskrivs dock som måttliga vilket förvaltaren tror förklaras av att Rysslands och Ukrainas ekonomier är så pass små att världsekonomin inte kommer påverkas så mycket.

Förvaltaren lyfter dock fram att Europa är beroende av ryska gas- och oljeleveranser. Sammantaget tror förvaltaren att lägre tillväxt och högre inflation är att vänta på grund av detta.

Förvaltaren spår även att den av centralbankerna aviserade stramare penningpolitik som skulle komma på grund av den höga inflationen delvis kan utebli. Förvaltaren tror att centralbankerna kommer gå mer försiktigt fram och inte äventyra sin likviditet eller funktionalitet för det finansiella systemet.

Som avslutande kommentar understryker förvaltaren att flertalet portföljbolag inkommit med starka bokslutskommunikéer med höjda utdelningar. Fondportföljen har behållits intakt i stora drag under februari med undantag för viss minskning i obligationer i förmån för ökad kassa. Fonden beskrivs inte ha några innehav med exponering mot Ryssland.

Största emittenter var vid månadsskiftet Heimstaden och Verisure. Största enskilda aktieinnehav var Holmen, Investor och Essity.

Störst branschexponering hade fonden mot industri följt av investmentbolag.

Störst geografisk exponering hade fonden mot Sverige med 76,4 procent följt av Norge på 10 procent.

Fondens tillgångsfördelning var vid månadsskiftet 61,6 procent aktier och 38,4 procent räntor.

Kredit och räntedurationen i fonden uppgick till 2,8 respektive 0,9 år.

Carnegie Strategy, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-4,51Fond i år, förändring i procent-8,56

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons