Carnegie Spin-Off ökade 3,11 procent i december – Dynavox nytt innehav under december

Fonden Carnegie Spin-Off steg 3,11 procent i december. Under 2021 har fonden avkastat 24,01 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Simon Blecher och Mattias Montgomery.

Inledningsvis förklaras portföljinnehavet Tobii ha genomfört sin avknoppning av Dynavox under december, och fonden har valt att ta position i avknoppningen av flera anledningar.

”Icke cyklisk tillväxt är något vi generellt gillar, här får vi det till en liten rabatt mot med-tech peers, samtidigt som vi bedömer Dynavox position som starkare i sin nisch, då de är marknadsledare i en underutvecklad marknad”, kommenterar förvaltarna.

Fonden har också ökat i kvarvarande delen av Tobii, då bolaget bedöms ha en intressant position inom framförallt VR.

Vidare förklarar förvaltarduon att de ser fram emot Sandviks avknoppning under 2022 och hoppas samtidigt att ABB kan genomföra minst en avknoppning under året.

”En lärdom från 2021 är att ju mer IR arbete och uppmärksamhet runt en avknoppning, desto sämre blir möjligheterna att köpa billigt de första dagarna. Det tror vi var fallet i Tobii där bolaget gjorde mycket aktiviteter precis innan avknoppningen. Samtidigt ökar andelen kapital som slaviskt följer index, vilket generellt bör leda till större rörelser och därmed mer potential vid avknoppningar framöver”, avslutar förvaltarna.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var ABB, Essity och Ratos med portföljvikter om 8,7, 7,5 respektive 7,3 procent.

Carnegie Spin-Off, %december, 2021Fond MM, förändring i procent3,11Fond i år, förändring i procent24,01

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons