Carnegie Micro Cap ökade 12,58 procent i maj – ökat intresse för microbolag

Publicerad

Fonden Carnegie Micro Cap steg 12,58 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,78 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Viktor Henriksson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att återstoden av fondens bolag rapporterade under maj, och konstaterar att innehaven hade ett mycket bra första kvartal överlag.

”Utöver det så var intresset för microbolag på börsen generellt stort. Efter en tid i skymundan har investerarna återigen blivit nyfikna på segmentet. Oroshärdarna såsom inflationsoro, ränteoro och konjunkturoro har succesivt reducerats och när Riksbanken för första gången på länge sänkte styrräntan i början av maj kändes det som en tändande gnista för risksentimentet”, skriver Henriksson.

Vidare diskuterar man Medcap, ett av fondens kärninnehav, som presenterade en stark rapport under månaden. Bolaget beskrivs kombinera stark organisk tillväxt, hög lönsamhet, samt värdeskapande förvärv vilket med en nettokassa förväntas fortsätta i hög takt under 2024.

Två ytterligare innehav som rapporterade under maj var EQL Pharma och Bergman Beving. Med en god underliggande organisk tillväxt och tillfredsställande lönsamhet menar man att EQL Pharma har presenterat ett starkt första kvartalet. Tillsammans med goda förutsättningar för många år av lönsam tillväxt anses värderingen därför låg.

”Bergman Beving presterar bra i en delvis tuff atmosfär. Industrikunderna visar god efterfrågan men självklart visar byggsektorn inte samma styrka. Med det i åtanke är bolagets prestation väldigt bra. Det underliggande arbetet med att fasa ut olönsamma produkter och göra värdeskapande förvärv fortsätter oförtrutet och om byggsektorn sett det värsta kan 2024 bli ett bra år för bolaget”, skriver förvaltaren avslutningsvis.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var TF Bank, AQ Group och New Wave, med vikter om 8,4, 8,1 respektive 7,1 procent.

Störst sektorexponering hade fonden mot industri, följt av sällanköpsvaror och teknik.

Carnegie Micro Cap, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent12,58
Fond i år, förändring i procent19,78

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons