Carnegie High Yield ökade 0,78 procent i maj – hög aktivitet på primärmarknaden

Publicerad

Fonden Carnegie High Yield steg 0,78 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,39 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Niklas Edman och Gustav Ekhagen.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att den starka riskaptiten har lett till att kreditmarginaler gått ihop ytterligare både i Norden och Europa.

Riksbanken sänkte reporäntan med 25 punkter, vilket förklaras gynna high yield genom att minska räntekostnaderna som ofta utgör en stor kostnadspost. Vidare har rapportsäsongen varit i linje med förväntningarna, vilket har bidragit till fondens positiva utveckling under månaden.

Under månaden var det hög aktivitet på primärmarknaden. Förvaltarduon har fortsatt att vara selektiva bland de nya bolagen, men har identifierat några intressanta guldkorn av olika skäl.

Axentia utvecklar och producerar informationssystem för kollektivtrafiken med fokus på låg energianvändning. Företaget har långa kontrakt, starka partners, geografisk diversifiering och god lönsamhet. Det gör Axentia till ett kvalitetsbolag enligt förvaltarnas kriterier, varför man tagit in företaget i portföljen.

”Andra nya bolag i portföljen är SOBI och Topsoe. SOBI är specialiserade på läkemedel för ovanliga sjukdomar medan Topsoe har som mål att minska miljöpåverkan i sektorer med stora utsläpp.”

Topsoe förklaras historiskt sett ha fokuserat på att minska utsläpp från traditionella bränslen. Nu satsar de stort på Power-to-X med hjälp av en ny obligation, vilket de ser som framtidens bränsle. Deras tidigare verksamhet ger fortsatt stabila kassaflöden.

I övrigt har man fortsatt vara aktiv på andrahandsmarknaden, med fokus på mer stabila high yield-bolag och gärna kort kreditduration.

De största emittenterna i fondens portfölj var Bulk Infrastructure, Aker Horizons och Arise, med vikter om 2,7, 2,5 respektive 2,4 procent.

Fonden hade störst geografisk exponering mot Sverige med 51,2 procent, följt av Norge och Danmark som uppgick till 20,9 respektive 8,6 procent.

Räntedurationen och kreditdurationen uppgick vid månadsskiftet till 1,1 respektive 2,3 år.

Carnegie High Yield 3 SEK, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent0,78
Fond i år, förändring i procent4,39

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons