Carnegie Global Quality Companies ökade 4,81 procent i juli – starka bolagsrapporter

Fonden Carnegie Global Quality Companies A steg 4,81 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,08 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Reinius och Emanuel Furubo.

Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknaden gick starkt i juli. Förvaltarna pekar på att värderingar hade handlats ned till attraktiva nivåer inför månaden och när bolagen presenterade starka rapporter fanns utrymme för en rekyl uppåt.

Förväntningar på att senaste årets utbudsproblem kommer börja lätta under andra halvåret samt att vi sett toppen på inflationssiffrorna pressade ned långräntor, vilket gav ytterligare stöd för uppgångarna inom aktier”, skriver förvaltarna.

Fondens utveckling var god under månaden men fondens defensiva inriktning gjorde att fonden inte steg lika mycket som marknaden i stort.

Bästa sektorer var de mer cykliska som industri och finans medan de sämsta sektorerna blev läkemedel och medicinteknik. Sektorn defensiva konsumentvaror gick överraskande starkt tack vare flera starka bolagsrapporter.

De starkaste enskilda innehaven blev Atlas Copco, Apple och Schneider Electric.

”Atlas Copco slog förväntningar och levererade rekordsiffror för andra kvartalet med försäljning som växte 20 procent och rörelseresultat som steg 23 procent”, skriver förvaltarna.

Även Apple kom med siffror som låg över förväntan men visade dock på låga tillväxttal, framför allt inom datorer. Förvaltarna menar dock att det finns utrymme för optimism och ledningen kommunicerade att tillväxten kommer ta fart nästkommande kvartal.

Även Microsoft, Alphabet och Schneider Electronics kom med goda kvartalsrapporter.

Förvaltarna skriver avslutningsvis att det trots den starka månaden i juli fortsatt är ett osäkert läge, särskilt kring den makroekonomiska situationen. Det finns fortsatt risk för hög volatilitet och förvaltarna manar till att man ska vara försiktig i sin aktieexponering.

Störst sektorexponering hade fonden vid månadsskiftet mot teknik, hälsovård och konsumtion. Störst geografisk exponering hade man mot USA på 46,8 procent följt av Storbritannien och Schweiz på 13,3 respektive 8,0 procent.

Största enskilda innehav var vid månadsskiftet Thermo Fisher Scientific, Alphabet och Roche Holding med portföljvikter om 4,8, 4,7 respektive 4,3 procent.

Carnegie Global Quality Companies A, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent4,81
Fond i år, förändring i procent-4,08

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons