Carnegie Global Quality Companies ökade 2,47 procent i juni – bytt ut PepsiCo mot Coca-Cola

Publicerad

Fonden Carnegie Global Quality Companies steg 2,47 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,19 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Reinius och Emanuel Furubo.

Inledningsvis skriver förvaltarna att globala aktier utvecklades fint under månaden till stor del som en följd av stark utveckling i Japan och USA.

På sektornivå var det tillverkningsindustri, sällanköpsvaror och material som gick bäst, något förvaltarna menar tyder på ökad riskaptit i marknaden.

Under månaden fick fonden starka bidrag från industribolag. De fem starkaste bidragsgivarna var John Deere, Adobe, L’Oreal, Charles Schwab och Richemont.

John Deere släppte i slutet av maj en positiv rapport. Där framgick det att bolagets försäljning steg 30 procent och starka marginaler ledde till en vinstökning på 36 procent.

”Jordbruksbranschen är i ett stort långsiktigt behov av att effektivisering för att kunna öka
matproduktionen vilket John Deere blir en vinnare på genom sin ledande marknadsposition
inom just detta”, konstaterar förvaltarna.

Det gick även bra för nytillkomna Richemont, främst inom smycken. Bolaget beskrivs ha hög lönsamhet och stark historisk tillväxt.

Under månaden avyttrades innehavet i PepsiCo och istället köptes Coca-Cola efter att värderingsskillnaderna gått isär för mycket. Båda beskrivs ha god lönsamhet men Coca-Cola uppges ha ett starkare varumärke.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alphabet, Schneider Electric och Microsoft med portföljvikter om 5,1, 4,2 respektive 4,1 procent.

Vid månadsskiftet hade fonden störst exponering mot USA, följt av Schweiz och Frankrike med vikter om 49,5, 11,8 respektive 9,2 procent.

Carnegie Global Quality Companies, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent2,47
Fond i år, förändring i procent17,19

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons