Carnegie Asia minskade 1,79 procent i december – Kina sänker tillväxtmålet

Fonden Carnegie Asia minskade 1,79 procent i december. Under 2021 har fonden minskat 2,83 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Gunnar Påhlson.

Inledningsvis noteras Kinas ekonomiska tillväxt för andra halvåret, som föll till under fyra procent. En stram kreditpolicy och omfattande strukturförändringar för näringslivet förklaras ha bidragit till ökad försiktighet på den kinesiska marknaden.

Vidare skriver förvaltaren att den privata konsumtionen i landet utvecklas svagt. Efterfrågan på bostäder är rekordlåg på grund av riskerna kopplat till bostadsutvecklarnas oförmåga att färdigställa projekt på grund av hög skuldsättning.

Påhlson noterar även landets reducerade målsättning för den årliga tillväxten, som nu förklaras ligga på 5-5,5 procent. Förvaltaren väntar sig fler åtgärder för att stimulera ekonomin under 2022 och nämner kinesiska kommunistpartiets prioritet för kommande år, som innefattar stabilitet och ökad tillväxt.

”Vi kan därför förvänta oss att perioden med stram kreditpolicy är över och att bankerna uppmanas att öka sin utlåning igen”, kommenterar förvaltaren.

Fortsättningsvis ser Påhlson goda utsikter för den indiska marknaden framöver, med ökad BNP tillväxt och stigande företagsvinster. Detta efter landets framgångsrika vaccinationskampanj, som fått fart på investeringar och konsumtion.

Avslutningsvis ser förvaltaren positivt på Taiwan, eftersom efterfrågan på halvledare fortsätter vara god. Påhlson ser dock att makroekonomiskt brus kan komma påverka kapitalflödena till Asien negativt under början av 2022.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Taiwan Semiconductor, Mediatek och Samsung med portföljvikter om 10,2, 6,9 respektive 6,6 procent.

Carnegie Asia, %december, 2021Fond MM, förändring i procent-1,79Fond i år, förändring i procent-2,83

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons