Captor Aster Global Credit Short Term ökade 0,2 procent i maj – svenska räntor steg under månadens andra hälft

Publicerad

Fonden Captor Aster Global Credit Short Term steg 0,2 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Daniel Karlgren och William Sjöberg.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden inleddes lugn och mot mitten av månaden steg svenska räntor stadigt.

Marknadens tro om sjunkande inflation mot slutet av året minskade och tanken om att räntor möjligen kommer ligga kvar på nuvarande nivåer spreds istället.

”Följden blev en kraftig ränterörelse uppåt framför allt i räntekurvans kortände där tvåårig swapränta steg kraftigt, men rörelsen fortplantade sig hela vägen ut i kurvan”, skriver förvaltarna.

Förvaltarna tillägger att kreditspreadar gjorde en omvänd rörelse där spreadarna steg initialt för att sedermera falla tillbaka under andra halvan av månaden.

Kreditindex i både Europa och USA landade på oförändrade spreadar om 83 respektive 75 baspunkter. I Europa och USA gick energi respektive råvaror sämst medan finans respektive teknologi föll ut bäst.

Fondens duration uppgick vid månadsskiftet till 0,07 år. Kreditdurationen uppgick till 4,98 år.

Captor Aster Global Credit Short Term, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,2
Fond i år, förändring i procent1,8

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons