Calmarks rörelseförlust ökade

Medicinteknikbolaget Calmark rapporterar ökad rörelseförlust under det första kvartalet.

Rörelseresultatet blev -8,0 miljoner kronor (-3,7).

Resultatet efter skatt blev -8,0 miljoner kronor (-3,8).

Likvida medel uppgick till 15,6 miljoner kronor (28,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,7 miljoner kronor (-3,7).

Justerat kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,6 miljoner kronor per månad (-2,4).

”Kassaflödet efter investeringar (justerat för förändringar av rörelsekapital så kallad burn rate) ökade enligt plan jämfört med första kvartalet 2021”, skriver bolaget i sina kommentarer.

De uppger vidare:

”Företaget har fortsatt byggt upp verksamheten för en operativ verksamhet, med tillväxt i personalstyrkan samt att kostnader för uppbyggnaden av produktionslinan följer förväntad plan.
Inom det kommande halvåret ligger ytterligare kostnader för registrering av produkter, samt
kostnader för att fortsätta utveckla produktions-, marknads- och försäljningskapacitet”.

Calmark, MkrQ1-2022Q1-2021
Rörelseresultat-8,0-3,7
Nettoresultat-8,0-3,8
Kassaflöde från löpande verksamhet-6,7-3,7
Likvida medel15,628,9

Nyhetsbyrån Finwire

Annons