Finwire

Calmark genomför företrädesemission och riktad nyemission på totalt 27 miljoner kronor

Uppdaterad 2021-10-22
Publicerad 2021-10-22

Medicinteknikbolaget Calmark har beslutat att genomföra en företrädesemission på 24,9 miljoner kronor och en riktad nyemission på 2,1 miljoner kronor. Bolaget tidigarelägger även delårsrapporten för det tredje kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen är säkrad till 80 procent genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden från bland andra Wingefors Invest, Creades och Gainbridge Capital, som är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group och driver fonden Gainbridge Novus Nordic med fokus på tillväxtbolag i Norden.

- Calmark har vuxit starkt under pandemin med 8 nya anställda, två nya dotterbolag i Kina och en helt ny produktionsanläggning. Nu behöver vi rampa upp och ta ytterligare steg framåt för att säkra en framgångsrik global lansering av våra produkter, säger säger Anna Söderlund, vd på Calmark.

Villkoren i företrädesemissionen är 1:6, vilket innebär att sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 5,40 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 3 november och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 4 november. Teckningstiden löper från 9 november till 23 november och handel med teckningsrätter sker den 9 november till 18 november.

Teckningskursen i den riktad nyemissionen på 2,1 miljoner kronor är densamma som i företrädesemissionen. De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till 2,5 miljoner kronor.

Kapitaltillskottet från nyemissionerna ska användas till:
* Utöka produktionskapaciteten och bygga lager: 50 procent
* Löpande kostnader för verksamheten samt kapitalbuffert: 30 procent
* Anpassa organisationen efter tillväxttakten: 20 procent

Calmark tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet till följd av emissionerna. Kvartalsrapporten kommer publiceras den 5 november, istället för som tidigare aviserats den 26 november.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in