Calgus lyfter fram Electrolux, H&M och Itab inför 2022

Den aktivt förvaltade specialfonden Calgus steg med 7,1 procent under december. Under 2021 steg fonden med 38,5 procent. Det framgår i en årsutsikt från Gustaf von Sivers, Carl Urban och Gustav Olsson.

2021 blev ett rekordår för fonden. De innehav som utvecklades bäst under året var Alcadon, Xano och Medicover. Även Berman & Beving och ABB utvecklades positivt för fonden under året. I den negativa vågskålen för året fanns H&M och Essity.

Framöver tror fonden att konjunkturen kommer gå fortsatt starkt men gå mer mot en normaltakt.

”Den senaste tidens snabba uppgång i spridningen av coronaviruset och den nya virusvarianten Omikron, lägger viss sordin på stämningen men förhoppningsvis är detta den sista större negativa effekten av pandemin. Vaccin minskar andelen inlagda och sänker risken att bli svårt sjuk. Vi räknar med att restriktionerna lättar till våren samtidigt, som flaskhalsar och andra logistikproblem försvinner”, skriver teamet.

Det stora fokuset ligger nu på inflationen och hur ihållande denna kommer att vara. Fonden ser inte att den stora efterfrågeökningen som finns i ekonomin idag kommer bestå och räknar således med att inflationen faller under året. Därför ser man inget hot från överraskande räntehöjningar. Istället tror man att priser en del priser till och med eventuellt kommer att falla. Om däremot mot förmodan inflationen skulle ligga kvar på en fortsatt hög nivå under lång tid så bör räntorna gå upp framöver vilket skulle kunna få börserna att sjunka kraftigt.

Gällande minskningen av stimulanser från centralbanker skriver man att detta borde vara dåligt för börsen. Samtidigt menar man att man inte har någon klar bild av sambandet mellan centralbanksköp och börskurser. Däremot menar man att detta skulle kunna bli en negativ överraskning framöver.

”Konjunktur och vinster talar för en bra börs medan räntor och värdering känns neutrala. Däremot kan de minskade flödena, likviditeten i ekonomin, som styrs av centralbankerna störa marknaden”, skriver fondteamet som menar att slutsatsen blir att börsen bör ha en blygsam och eventuellt negativ utveckling under 2022.

Förvaltarna tar även upp tre aktier man tror extra mycket på inför 2022. Förra året lyfte man fram Bergman & Beving, ABB och Scandic Hotel. Den genomsnittliga avkastningen för dessa blev cirka 40 procent. I år har man valt att lyfta fram Electrolux, H&M och Itab.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons