C WorldWide Sweden Small Cap ökade 3,2 procent i mars – avyttrade position i Nent

Fonden C WorldWide Sweden Small Cap 1A steg 3,2 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 16,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Henrik Söderberg, Catrin Jansson, Viktor Fessé och Ulf Arvidsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att Invisio och Addtech var de innehav som utvecklades bäst för fonden i mars. Invisio förklaras ha inlett året starkt med hög aktivitetsnivå i USA och Europa, samt tre nya större ordar. Addtech förklaras bland annat ha gynnats av bolagets förvärv av Fey Elektronik, som annonserades under månaden.

I den negativa vågskålen återfanns bland annat Systemair och RVRC.

”Systemair meddelade att man avbryter sina leveranser till Ryssland och Belarus vilket slår mot koncernens omsättning. Resultatet för tredje kvartalet visade dock på en tvåsiffrig organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade också starkt dock något under marknadens förväntningar vilket förklaras av högre insatsvarukostnader, komponentbrist samt kompenserande prishöjningar mot kunder som inte slagit igenom helt ännu.”, kommenterar förvaltarna.

Gällande fondens aktivitet under perioden avyttrade förvaltarteamet innehavet i Nent.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Addtech, Intrum och NCAB Group med portföljvikter om 5,9, 5,0 respektive 4,9 procent.

Största sektor var industrivaror och -tjänster, följt av sällanköpsvaror och -tjänster samt informationsteknik med exponeringar om 33,0, 20,6 respektive 14,4.

C WorldWide Sweden Small Cap 1A, %mars, 2022Fond MM, förändring i procent3,2Index MM, förändring i procent2,9Fond i år, förändring i procent-20,9Index i år, förändring i procent-16,2

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons