C WorldWide Sweden Small Cap ökade 2,6 procent i december – avyttrat position i Scandi Standard

Fonden C WorldWide Sweden Small Cap 1A steg 2,6 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,1 procent. Under 2021 har fonden avkastat 29,9 procent och är därmed sämre än index som har ökat 36,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Henrik Söderberg, Catrin Jansson, Viktor Fessé och Ulf Arvidsson.

Positiva bidrag kom under månaden från bland annat Systemair och Beijer Alma.

Systemair steg under månaden efter att man presenterat en stark kvartalsrapport med stark orderingång, bra kostnadskontroll och ett resultat som slog förväntningarna. Bolaget tycks lämna olönsamma marknader vilket kan stötta dem i fortsatt marginalexpansion. Förvaltarna menar att starka trender inom ventilation och energieffektivitet stödjer fondens långsiktiga investeringshorisont.

Beijer Almas dotterbolag, Lesjöfors har under månaden meddelat att de förvärvat amerikanska Plymouth Spring Company.

”Beijer Alma har den senaste tiden ökat förvärvstakten och genomfört fem förvärv under året vilket ger ytterligare intäkter om cirka 750 miljoner kronor”, skriver förvaltarna.

Fondens avkastning relativt index missgynnades delvis på grund av att fonden inte har några positioner i Hexpol och Boliden.

Gällande fondens aktivitet har man under månaden avyttrat innehavet i Scandi Standard.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Vitrolife, Addtech och Cint Group med portföljvikter om 5,3, 5,2 respektive 5,2 procent.

C WorldWide Sweden Small Cap 1A, %december, 2021Fond MM, förändring i procent2,6Index MM, förändring i procent3,1Fond i år, förändring i procent29,9Index i år, förändring i procent36,4

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons