C WorldWide Sweden ökade 2,7 procent i juni – H&M med stark rapport

Publicerad

Fonden C WorldWide Sweden 1A steg 2,7 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Catrin Jansson, Henrik Söderberg, Viktor Fessé och Ulf Arvidsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att största positiva bidrag under perioden kom från H&M, Mycronic och ABB.

”Bolaget publicerade kvartalsrapport som togs emot positivt. Bruttomarginalen fortsätter vara under press, men kostnadskontrollen var bra på operationell nivå och vinsten överträffade analytikernas förväntningar”, skriver förvaltarna om det förstnämnda innehavet.

I den negativa vågskålen återfanns samtidigt främst Systemair, Engcon och Nordnet.

”Aktien har haft en god utveckling under året och resultatet för kvartalet var i vår bok starkt, men levde inte riktigt upp till förväntansbilden. Bolaget vittnar bland annat om att orderingången mattas av något efter en stark period. Dock ser man fortsatt goda tillväxtmöjligheter i många marknader”, skriver teamet om Systemairs rapport för det andra kvartalet.

Inga större portföljförändringar gjordes i juni.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Atlas Copco, Volvo och Hexagon med portföljvikter om 9,6, 6,5 respektive 6,4 procent.

Största sektorer var industrivaror och -tjänster, sällanköpsvaror och -tjänster samt informationsteknik med vikterna 50,5, 12,7 respektive 11,8 procent.

C WorldWide Sweden 1A, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent2,7
Index MM, förändring i procent2,1
Fond i år, förändring i procent14,5
Index i år, förändring i procent11,3

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons