C WorldWide Stable Equities ökade 4,8 procent i december – tagit en ny position i Brookfield Renewable Partners

Fonden C WorldWide Stable Equities 1A steg 4,8 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,5 procent. Under 2021 har fonden avkastat 28,1 procent och är därmed bättre än index som har ökat 25,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jakob Greisen.

Det innehav som gynnat fonden mest under året var Novo Nordisk. Bolaget har visat styrka både inom diabetes och det nya obesitaområdet. Det innehav som hämmat utvecklingen mest var Shenzen International.

Gällande aktiviteten i portföljen skriver förvaltaren att man under månaden tagit en ny position i Brookfield Renewable Partners. Bolaget äger och driver en av världens största plattformar för förnyelsebar energi.

”Vi tror att bolaget har många år av stabil tillväxt framför sig och kommer att ha en viktig roll i energiomställningen”, skriver förvaltaren.

Fonden avyttrade sitt innehav i Fidelity National Services efter att utvecklingen inte motsvarat förväntningarna samt att konkurrensen snabbt blivit tuffare inom betalningsteknologier.

Man valde också att avyttra Shenzen International efter en mycket svag utveckling där man underskattat kraften i den inbromsning Kinas tillväxt har sett och den minskande viljan att investera i statligt kontrollerade bolag.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Sony, TJX Companies och Laboratory Corp of America Holdings med portföljvikter om 3,9, 3,6 respektive 3,4 procent.

Största sektorerna i fonden var sällanköpsvaror & tjänster, informationsteknik och finans.

C WorldWide Stable Equities 1A, %december, 2021Fond MM, förändring i procent4,8Index MM, förändring i procent5,5Fond i år, förändring i procent28,1Index i år, förändring i procent25,6

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons