C WorldWide Nordic ökade 1,8 procent i mars – tagit ny position i finska UPM

Fonden C WorldWide Nordic 1A steg 1,8 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 8,0 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Peter Holt.

Inledningsvis skriver förvaltaren att SSAB, Nibe och Stora Enso var de innehav som utvecklades bäst för fondens relativa avkastning under månaden. Faktumet att Carlsberg inte återfanns i portföljen gynnade den relativa avkastningen ytterligare.

I den negativa vågskålen för perioden återfanns bland annat fondens exponering mot bolag inom hållbar energi, däribland Vestas, Wärtsilä och Munters. Avsaknaden av företag inom fossilindustrin beskrivs ha missgynnat den relativa avkastningen ytterligare.

”Vi tog en ny position i finska skogs-, massa- och pappersbolaget UPM, vilket finansierades av en minskning i Stora Enso där fonden haft en betydande övervikt och som sett god utveckling och börjar se högt värderad ut. Vi diversifierar nu vår exponering mot branschen”, avslutar förvaltaren.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Novo Norisk, Atlas Copco och Assa Abloy med portföljvikter om 10,0, 5,5 respektive 4,5 procent.

Största sektor var industrivaror och tjänster, följt av material och hälsovård med exponeringar om 54,1, 13,9 respektive 10,0 procent.

C WorldWide Nordic 1A, %mars, 2022Fond MM, förändring i procent1,8Index MM, förändring i procent1,4Fond i år, förändring i procent-9,8Index i år, förändring i procent-8,0

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons