C WorldWide Global Equities ökade 0,1 procent i augusti – positiva bidrag från Bank Central Asia, Nextera och Hoya

Publicerad

Fonden C WorldWide Global Equities 1A steg 0,1 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Bo Knudsen, Mattias Kolm, Bengt Seger och Lars Wincentsen.

Största positiva bidragsgivare till fonden under månaden var Bank Central Asia, Nextera och Hoya.

”Bank Central Asia, Indonesiens ledande kvalitetsbank, gynnades av att centralbanken höjde reporäntan och ökad kredittillväxt mot bakgrund av den goda ekonomin i landet. Japanska Hoyas Life Care-affär, med glasögonlinser och kontaktlinser, återhämtar sig bra efter pandemin och verksamheten inom EUV-litografi ser ut att gå starkt trots nedgången i halvledarindustrin. NextEra gynnades av sin starka position inom förnybar energi och fick extra skjuts av Bidens inflationsbekämpningsprogram, som innehåller stora delar riktade direkt mot energiomställningen”, skriver förvaltarna.

I den negativa vågskålen under månaden fanns innehaven i Novo Nordisk som presenterade en svagare rapport än väntat, samt Thermo Fisher och ASML som båda missgynnades av högre räntor.

Fonden genomförde inga portföljförändringar under månaden.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var HDFC, Alphabet och Thermo Fisher Scientific med portföljvikter om 6,8, 6,1 respektive 6,1 procent.

C WorldWide Global Equities 1A, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent0,1
Index MM, förändring i procent0,5
Fond i år, förändring i procent-8,4
Index i år, förändring i procent-3,4

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons