Byggpartner tillträder aviserade förvärv som fördubblar koncernens omsättning

Byggbolaget Byggpartner tillträder i dag den 1 juli de tidigare aviserade förvärven av Åhlin & Ekeroth och Flodéns. Det framgår av ett pressmeddelande.

Åhlin & Ekeroth och Flodéns är två renodlade byggentreprenörer med verksamhet i Östergötland respektive Göteborgsregionen.

Byggpartner Gruppen blir efter förvärven en betydligt större koncern. Omsättningen ökar från 2,3 miljarder kronor till 4,5 miljarder kronor och antalet anställda till närmare 1 100. Som tidigare meddelats väntas förvärven av Åhlin & Ekeroth och Flodéns att bidra positivt till Byggpartners resultat per aktie under 2022.

Förvärven har finansierats genom banklån om 200 miljoner kronor, utökad rörelsekredit, egen kassa samt kvittningsemissioner. Kvittningsemissionerna innebär att 5,29 miljoner nya aktier emitteras och Byggpartner har därefter 17,39 miljoner aktier utestående.

Åhlin & Ekeroth och Flodéns kommer att fortsätta att drivas som självständiga bolag, under eget varumärke och med lokal ledning.

De tidigare ägarna av Åhlin & Ekeroth och Flodéns blir i samband med tillträdet väsentliga ägare i Byggpartner. Efter kvittningsemissionerna uppgår Åhlin & Ekeroth Invests ägarandel till 22,0 procent och Ernst Roséns, tidigare huvudägare i Flodéns till 6,5 procent. Grundaren Bo Olsson med bolaget Suriditet kvarstår som stor långsiktig ägare med en total ägarandel om 18,0 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons