Byggmax ökar omsättningen men minskar resultatet till förlust i Q4

Bygghandlarkedjan Byggmax redovisar ökande omsättning men vänder till nettoförlust i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 6,5 procent till 1 301 miljoner kronor (1 222). Den jämförbara omsättningen i konstant valuta minskade med 5,6 procent.

Ebita-resultat blev 25 miljoner kronor (65), med en ebita-marginal på 1,9 procent (5,3).

Rörelseresultatet blev 12 miljoner kronor (55), med en rörelsemarginal på 0,9 procent (4,5).

Resultatet före skatt var -5 miljoner kronor (56).

Resultatet efter skatt blev -22 miljoner kronor (25).

Resultat per aktie hamnade på -0,37 kronor (0,41).

I utdelning föreslås 4,00 kronor (2,75).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -109 miljoner kronor (34).

Under kvartalet öppnade Byggmax en ny butik.

Byggmax, MkrQ4-2021Q4-2020FörändringNettoomsättning1 3011 2226,5%EBITA2565-61,5%EBITA-marginal1,9%5,3%Rörelseresultat1255-78,2%Rörelsemarginal0,9%4,5%Resultat före skatt-556Nettoresultat-2225Resultat per aktie, kronor-0,370,41Kassaflöde från löpande verksamhet-10934Utdelning per aktie, kronor4,002,7545,5%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons