Byggmax minskar omsättning och rörelseresultat (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering rör jämförbar försäljning, kundbeteende, kostnader samt kassaflödet)

Bygghandlarkedjan Byggmax redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 13,5 procent till 2 203 miljoner kronor (2 546). Den jämförbara försäljningen minskade med 14,3 procent.

”Det andra kvartalet präglades fortsatt och enligt förväntan av en prismedveten och avvaktande konsument även om marknaden utvecklades mindre negativt än under första kvartalet”, säger bolaget.

Ebita-resultatet blev 172 miljoner kronor (254), med en ebita-marginal på 7,8 procent (10,0).

Rörelseresultatet blev 158 miljoner kronor (240), med en rörelsemarginal på 7,2 procent (9,4).

”Kostnadsmassan har anpassats till en lägre försäljning till exempel genom en justerad bemanning i butik samt en fortsatt hög kostnadskontroll”, säger bolaget.

Resultatet efter skatt blev 117 miljoner kronor (182), en minskning med 35,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,00 kronor (3,11), vilket innebär en minskning med 35,7 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 895 miljoner kronor (280).

”Förändringen drivs huvudsakligen av ett lägre rörelseresultat samt ett förbättrat lagervärde och ökade leverantörsskulder”, skriver bolaget om kassaflödesökningen.

Byggmax, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning2 2032 546-13,5%
EBITA172254-32,3%
EBITA-marginal7,8%10,0%
Rörelseresultat158240-34,2%
Rörelsemarginal7,2%9,4%
Nettoresultat117182-35,7%
Resultat per aktie, kronor2,003,11-35,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet895280219,6%

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons