Byggfakta förvärvar bolag i USA

Byggtjänstebolaget Byggfakta genomför ett strategiskt förvärv av Quest Construction Data Network, ett bolag som tillhandahåller en SaaS-baserad plattform inom E-tendering för administration och hantering av offentliga anbudsprocesser på den amerikanska byggmarknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under 2021 hade Quest CDN en omsättning på cirka 5,9 miljoner dollar med god lönsamhet.

”Vi är glada över att ha förvärvat Quest CDN, som kommer att fylla en lucka i produktutbudet i vår nuvarande amerikanska verksamhet och därmed komplettera vårt befintliga erbjudande. Quest CDN är en språngbräda för ökad aktivitet på den amerikanska marknaden, där vi ser en attraktiv marknadspotential och möjlighet till fler förvärv för att stärka vår närvaro”, säger Stefan Lindqvist, vd för Byggfakta Group.

Förvärvet konsolideras i september och beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons