Bundesbank: Tysklands ekonomi sjönk sannolikt i fjärde kvartalet

Tysklands ekonomi sjönk troligtvis i fjärde kvartalet på grund av att tillverkningen begränsades av flaskhalsar och konsumtionen minskade på förnyad rädsla för coronaviruset. Det säger centralbanken i sin senaste månadsrapport.

”Tysklands reala bruttonationalprodukt sjönk sannolikt något under det sista kvartalet 2021”.

När det gäller inflationen varnar Bundesbank för att pristillväxten kan fortsätta vara ”exceptionellt hög” i början av 2022 på grund av stigande energikostnader och flaskhalsar inom leveranser. Den tyska inflationen nådde 5,7 procent i december.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons