Bufab ökar vinsten, ser dock en avmattning inom vissa industrisegment (uppdatering)

Publicerad

(Avser organisk tillväxt, nettoskuld och vd-kommentar)

Industrihandelsbolaget Bufab redovisar en både ökande omsättning och vinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg till 2 280 miljoner kronor (2 241). Den organiska försäljningstillväxten var -5 procent (16).

Den svaga organiska försäljningen hänvisas till en svagare efterfrågan i branscher som gynnades under pandemin. Detta gäller för möbel, kök, uteliv och hälsa, framför allt i Segment East och UK/North America, uppger vd Erik Lundén i rapporten. Därutöver förklaras utfallet av att Bufab möter starka jämförelsetal.

Ebita-resultatet blev 319 miljoner kronor (233), med en ebita-marginal på 14,0 procent (10,4).

Rörelseresultatet blev 301 miljoner kronor (223), med en rörelsemarginal på 13,2 procent (10,0).

Resultatet efter skatt blev 205 miljoner kronor (132), och per aktie 5,41 kronor (3,51).

Orderingången landade på 2 263 miljoner kronor (2 249).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 453 miljoner kronor (-55).

Nettoskulden i förhållande till ebitda uppgick till 2,9 gånger under kvartalet (3,7).

När det kommer till utsikter uppges osäkerheten vara fortsatt stor på marknaden och Bufab ser en avmattning inom vissa industrisegment, enligt Lundén.

”Vi har emellertid en stor och väldiversifierad kundbas och artikelportfölj med fin riskspridning inom olika branscher och marknader”, säger han.

Bufab, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång2 2632 2490,6%
Nettoomsättning2 2802 2411,7%
Organisk försäljningstillväxt, procent-516
EBITA31923336,9%
EBITA-marginal14,0%10,4%
Rörelseresultat30122335,0%
Rörelsemarginal13,2%10,0%
Nettoresultat20513255,3%
Resultat per aktie, kronor5,413,5154,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet453-55

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons