Bufab minskar omsättning och rörelseresultat

Publicerad

Industrihandelsbolaget Bufab redovisar en både minskande omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 6,1 procent till 2 142 miljoner kronor (2 280). Den organiska försäljningstillväxten var -6,6 procent (-5).

”Liksom tidigare kvartal var det främst branscher som bygg, bad, kök och friluftsliv som låg bakom det organiska försäljningstappet samtidigt som en positiv utveckling noterades inom energi och försvar. Vi såg även en fortsatt svag efterfrågan från allmänindustri, men med indikationer på att en vändning är i sikte”, kommenterar vd Erik Lundén.

Ebita-resultatet blev 263 miljoner kronor (319), med en ebita-marginal på 12,3 procent (14,0).

Justerat ebita-resultat blev 261 miljoner kronor (307).

Rörelseresultatet blev 246 miljoner kronor (301), med en rörelsemarginal på 11,5 procent (13,2).

Resultatet efter skatt blev 149 miljoner kronor (205), och per aktie 3,94 kronor (5,41).

Orderingången landade på 2 161 miljoner kronor (2 263).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 427 miljoner kronor (453).

Nettolåneskulden/ebitda uppgick till 2,8 (2,9).

Bufab, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Orderingång2 1612 263-4,5%
Nettoomsättning2 1422 280-6,1%
Organisk försäljningstillväxt, procent-6,6-5
Ebita263319-17,6%
Ebita-marginal12,3%14,0%
Justerat ebita261307-15,0%
Justerad ebita-marginal12,2%13,5%
Rörelseresultat246301-18,3%
Rörelsemarginal11,5%13,2%
Nettoresultat149205-27,3%
Resultat per aktie, kronor3,945,41-27,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet427453-5,7%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons