BTS aviserar vd-skifte – Henrik Ekelund föreslås ta över ordförandeklubban

Konsult- och utbildningsbolaget BTS aviserar flera förändringar i ledningen där bolagets grundare och vd Henrik Ekelund efter 36 år kommer lämna över det dagliga ansvaret till Jessica Skon som för närvarande är chef för BTS Nordamerika. Dessutom har Philios Andreou utsetts till vice vd för BTS. Han är för närvarande ansvarig för BTS Övriga Marknader.

Vidare meddelar bolaget att som ersättare till Jessica Skon på posten som chef för BTS Nordamerika har Kathryn Clubb utsetts.

”Tidpunkten för successionen är väl vald, med tanke på BTS starka position, bolagets mycket positiva utveckling och ljusa framtidsutsikter”, säger Henrik Ekelund i ett pressmeddelande.

Jessica Skon ser många möjligheter för bolaget att växa och utvecklas ytterligare.

”BTS är i stark tillväxt med arton rekordkvartal i rad, borträknat pandemiåret 2020. Vi skall fortsätta den tillväxtresan under många år framöver”, säger Jessica Skon. ”BTS är ett framgångsrikt bolag idag, och vi har så många möjligheter att växa och utvecklas ytterligare”.

Ledningsförändringarna träder i kraft den 16 maj.

Valberedningen för BTS meddelar också att Henrik Ekelund kommer att föreslås som ny styrelseordförande. Nuvarande styrelseordförande Reinhold Geijer föreslås kvarstå som styrelseledamot.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons