Brummer Multi-Strategy minskade 0,1 procent i december – Manticore största negativa bidragsgivare

Fonden Brummer Multi-Strategy minskade 0,1 procent i december. Under 2021 har fonden minskat 2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Brummer och Kerim Celebi.

Inledningsvis förklaras att farhågor för omikron och rädsla för stigande inflation tyngde marknadssentimentet i december, men där de globala aktiemarknaderna ändå generellt sett slutade nära nya rekordnivåer. Ökade restriktioner och hökaktiga uttalanden från amerikanska centralbanken nämns som ytterligare brus samtidigt som europeiska centralbanken beskrivs ha agerat mer duvaktigt genom beskedet om att avsluta pandemirelaterade obligationsköpsprogram men bibehåller tidigare tillgångsköpsprogram.

Vidare noteras oljepriset ha återhämtat tidigare nedgångar och brittiska pundet förklaras ha stigit gentemot andra valutor till följd av engelska centralbankens besked om höjda räntor.

”Den största negativa bidragsgivaren i december var lång/kort-aktiestrategin Manticore som hade en negativ månad till följd av svagt alfa på både lång- och kortsidan. De systematiska trendföljande strategierna hade också en negativ månad. Lynx genererade vinster från aktier som övervägdes av förluster inom räntor, råvaror och valutor. Florin Courts förluster inom valutor och råvaror kompenserades dessvärre inte av vinster inom räntor, aktier och energisektorn”, kommenterar förvaltarduon fondens utveckling.

Positiva bidragsgivare under månaden var aktiestrategin Alphacrest, som gav vinster inom samtliga investeringsfilosofier. Även makrofokuserade Arete samt lång/kort-aktiestrategierna Pantechnicon och Kersley utvecklades väl.

Fonden minskade sin allokering mot strategierna Arete, Lynx och Manticore. Samtidigt ökades exponeringen mot Pantechnicon, AlphaCrest, Florin Court och Kersley.

Vid månadsskiftet hade fonden på fondnivå störst allokering mot Florin Court, Arete och Alphacrest med portföljexponeringar om 20, 20 respektive 16 procent.

Brummer Multi-Strategy, %december, 2021Fond MM, förändring i procent-0,1Fond i år, förändring i procent-2

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons