Brinova minskar förvaltningsresultatet under Q2

Publicerad

Fastighetsbolaget Brinova redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 130 miljoner kronor (115,0), en ökning med 13,0 procent mot föregående år. Ökningen beskrivs vara en effekt av förvärv, nyuthyrningar, hyreshöjningar och färdigställda projekt.

Driftnettot uppgick till 85,7 miljoner kronor (72,8), en ökning med 17,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 34,0 miljoner kronor (42,3), en minskning med 19,6 procent mot föregående år. Ökade finansieringskostnader uppges ligga bakom den försämrade siffran.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -139,7 miljoner kronor (22,0). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 15,2 miljoner kronor (81,3).

Resultatet efter skatt blev -75,0 miljoner kronor (109,7). Resultat per aktie hamnade på -0,8 kronor (1,12).

Substansvärde per aktie låg på 32,31 kronor (33,96).

– Brinova åtnjuter ett fortsatt stabilt läge med en underliggande verksamhet som går starkt. Vi drabbas som alla fastighetsbolag av högre finansieringskostnader vilket påverkar förvaltningsresultatet negativt. Vi har stabila långsiktiga kassaflöden och en stark utveckling av vårt driftnetto som långsiktigt kommer att skapa positiva värden för samtliga intressenter, säger vd Per Johansson.

Brinova, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter130115,013,0%
Driftnetto85,772,817,7%
Förvaltningsresultat34,042,3-19,6%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-139,722,0
Värdeförändringar derivat, totalt15,281,3-81,3%
Nettoresultat-75,0109,7
Resultat per aktie, kronor-0,81,12
Substansvärde per aktie, kronor32,3133,96-4,9%

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons