Brilliant Future sjunker efter svag fakturerad försäljning – ARR stiger 10,6 procent sekventiellt

Digitala undersökningsbolaget Brilliant Future faller över 13 procent idag efter beskedet om att den fakturerade försäljningen i fjärde kvartalet sjönk med 14,8 år procent inte rosat marknaden. Årligt återkommande intäkter, ARR, stiger emellertid 10,6 procent från föregående kvartalet.

Detta enligt ett pressmeddelande.

Fakturerad försäljning uppgick i fjärde kvartalet till 29,7 miljoner (34,8). För helåret steg försäljningen 1,7 procent till 98,5 miljoner kronor (96,9).

”Vi har en stark tillväxt i vår ARR vilket visar att vi fortsätter att leverera på vår plan att öka andelen abonnemangsintäkter till ca 70% av våra totala intäkter vid årsskiftet 2022/23”, kommenterar vd Andreas Ferm som fortsätter:

Fakturerad försäljning levde under Q4 inte riktigt upp till våra förväntningar, delvis som en effekt av att den lyckade migreringen av kunder till en abonnemangsbaserad betalningsmodell har medfört en lägre försäljning av konsult- och tilläggstjänster.

ARR är nu 44,3 miljoner (40,1).

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons