Finwire

Braincool rapporterar viss ökning i rörelseförlusten

Uppdaterad 2021-11-30
Publicerad 2021-11-30

Medicinteknikbolaget Braincool redovisar något ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade också något.

Omsättningen steg till 2,2 miljoner kronor (2,1).

Rörelseresultatet blev -6,8 miljoner kronor (-6,0).

Resultatet före och efter skatt var -7,6 miljoner kronor (-7,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,12).

Likvida medel uppgick till 7,1 miljoner kronor (17,9).

"BrainCool fortsätter implementera bolagets långsiktiga strategiska plan och under det tredje
kvartalet har ytterligare en milstolpe uppnåtts genom att den nordiska kliniska studien med
Cooral System publicerades i Bone Marrow Transplantation – Nature", säger vd Martin Waleij i en kommentar.

Han säger vidare:

"Vår process med att erhålla marknadsgodkännande för Cooral System i USA fortgår och vi bedömer förutsättningarna för att erhålla försäkringsersättning för produkten i USA som goda".

Braincool, MkrQ3-2021Q3-2020Nettoomsättning2,22,1Rörelseresultat-6,8-6,0Resultat före skatt-7,6-7,1Nettoresultat-7,6-7,1Resultat per aktie, kronor-0,12-0,12Likvida medel7,117,9

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in