Bonava siktar på långsiktig rörelsemarginal över 10 procent

Publicerad

Bostadsutvecklaren Bonava rapporterade siffrorna för andra kvartalet under torsdagsmorgonen. Omsättning och vinst minskade i jämförelse med samma period i fjol. I bolagets telefonkonferens låg fokus på bolagets skuldsättning och rörelsemarginal.

Inledningsvis får bolaget frågan om bolagets genomsnittliga räntekostnader, vilka beskrivs legat runt 6,5 procent under kvartalet. För att minska skuldsättningen beskrivs bolaget behöva titta mer på kassaflödespositiva projekt inom kommande 12 månaderna samt se över potentiell avyttring av mark.

Vad gäller bolagets långsiktiga rörelsemarginal, säger bolaget att man siktar på en marginal över 10 procent på lång sikt. Idag landade siffran på 5,4 procent för kvartalet. För att nå upp till marginalmålet beskrivs bolaget behöva fokusera både på försäljning- och kostnadssidan.

Under kvartalet var det endast i Finland som Bonava lyckades överstiga en 10-procentig rörelsemarginal, om 10,4 procent. I Tyskland, Sverige och Baltikum siffran på 4,9, 6,2 respektive 7,5 procent.

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons