Bokusgruppen rapporterar lägre intäkter och minskad förlust i första kvartalet

Bokhandeln Bokusgruppen redovisar lägre intäkter och minskad förlust i första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 4,6 procent till 440,8 miljoner kronor (461,9).

Ebitda-resultat blev 30,2 miljoner kronor (27,8), med en ebitda-marginal på 6,9 procent (6,0).

Ebita-resultat blev -0,4 miljoner kronor (-2,4).

Ebita exklusive jämförelsestörande poster blev -2,2 miljoner kronor (-5,2).

Rörelseresultatet blev -10,3 miljoner kronor (-12,7).

Resultatet före skatt var -13,4 miljoner kronor (-19,1).

Resultatet efter skatt blev -10,6 miljoner kronor (-15,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,65 kronor (-1,13).

Bokusgruppen accelererar under 2022 satsningen på onlinekanalerna för att långsiktigt skapa högre tillväxt. Det handlar om systemplattform, konsumentlogistik och ökad marknadsföring. Investeringarna ökar därmed under 2022 jämfört med 2021. Satsningen görs med flera års starka resultat i ryggen och finansieras av goda kassaflöden. På kort sikt kan satsningarna påverka resultatet och kassaflöden. På längre sikt kommer det att bygga tillväxt i linje med målsättningarna, skriver bolaget om utsikterna i delårsrapporten.

Det råder stark oro i omvärlden efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt kvarstår en viss osäkerhet kopplat till pandemin, både vad gäller risken för ytterligare pandemivågor och störningar i leveranskedjor. Energi-och råvarupriser ökar, inflationen ligger på en hög nivå och räntorna tros stiga snabbare än väntat.

Indirekta följdverkningar av pandemin har hittills inte drabbat Bokusgruppen i någon större utsträckning, men högre råvaru- och produktionspriser till följd av invasionen och ett osäkert omvärldsläge påverkar i allt högre grad i form av högre inköpspriser, elpriser och transportkostnader, avslutas utsikterna.

Bokusgruppen, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning440,8461,9-4,6%
EBITDA30,227,88,6%
EBITDA-marginal6,9%6,0%
EBITA-0,4-2,4
Rörelseresultat-10,3-12,7
Resultat före skatt-13,4-19,1
Nettoresultat-10,6-15,2
Resultat per aktie, kronor-0,65-1,13

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons