Bokusgruppen: Bra resultat i utmanande miljö – Penser

Publicerad

Bra resultat givet utmanande förutsättningar

Bokusgruppen rapporterade EBITA på -23,5 mkr, att jämföra med -21,6 mkr i Q2’22 (justerat för engångsposter i form av en stor pensionsåterbäring), i det säsongsmässigt svaga andra kvartalet. Försäljningen var oförändrad mot samma period föregående år. Bokusgruppen verkar i en utmanande miljö med svag konsumentefterfrågan och stora kostnadsökningar i form av hyror och lönekostnader. Bolaget har genomfört prisjusteringar samt stängt en butik permanent och lagt ytterligare en i malpåse. Oförändrad försäljning får därmed anses vara en bra utveckling. Prisjusteringar har lett till en ökning av bruttomarginalen med 1,3 procentenheter y/y. Den stigande trenden i bruttomarginalen som bolaget har uppvisat under de senaste åren fortsätter därmed.

https://docs.penser.se/research/2853-A/bokus_q2_23.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/bra-resultat-i-utmanande-miljo-bokusgruppen

Penser Access

Annons