Bluelake Mineral ser positivt på Norges nya mineralstrategi

Publicerad

Prospekteringsbolaget Bluelake Minerals norska dotterbolag Joma Gruver arbetar vidare med tillståndsprocessen för att etablera Jomagruvan i Norge.

Bolaget noterar att Norges regering den 21 juni offentliggjorde en ny mineralstrategi med syftet att etablera Norge som en världsledande mineralnation. Strategin har fem fokusområden som ska bidra till mer cirkulära affärsmodeller, snabbare realisering av nya mineralprojekt, tydligare betoning på klimat och miljö samt starkare internationella partnerskap. Norges regering kommer även att utvärdera en statlig mineralfond för att komplettera privat kapital till sektorn.

”För bolagets planer på etablering av Jomagruvan är detta goda nyheter då projektet matchar de kriterier som uppställts för de gruvprojekt som Norges regering vill satsa på”, skriver Bluelake i ett pressmeddelande.

– Den norska regeringens mineralstrategi är generellt ett mycket positivt bidrag för utveckling av en konkurrenskraftig och hållbar mineralindustri i Norge. För Jomagruvan specifikt är det mycket roligt att se att vi i princip matchar alla de kriterier som Norges regering tagit fram för gruvprojekt de vill satsa på. Detta gäller bland annat en grön och hållbar gruvdrift med en miljömässig slutförvaring av avgångsmassa i gamla gruvgångar och ett cirkulärt tänkande i hela vår driftsmodell, säger Peter Hjort, ordförande i Joma Gruver och vd i Bluelake Minerals.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons