Björn Borg ökar rörelseresultatet

Varumärkesbolaget Björn Borg redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade under perioden.

Omsättningen steg 22,7 procent till 226,6 miljoner kronor (184,7). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 91,2 miljoner kronor (85,6), en ökning om 6,6 procent.

Bruttovinstmarginalen var 50,0 procent (53,3). Nedgången uppges vara tillfällig och ett resultat av ökade fraktkostnader och av negativa valutaeffekter.

Rörelseresultatet blev 29,3 miljoner kronor (22,4), med en rörelsemarginal på 12,9 procent (12,1).

Resultatet efter skatt blev 23,1 miljoner kronor (21,3), en ökning med 8,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,92 kronor (0,85).

”2022 inleds mycket starkt med 22,7 procent tillväxt jämfört med föregående år och jag kan konstatera att vårt momentum från 2021 också fortsätter under 2022”, kommenterar vd Henrik Bunge.

Björn Borg, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning226,6184,722,7%
Rörelseresultat29,322,430,8%
Rörelsemarginal12,9%12,1%
Nettoresultat23,121,38,5%
Resultat per aktie, kronor0,920,858,2%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons