Finwire

Biovica redovisar planenligt förlust - fortsatt arbete för kommersiell lansering i USA

Uppdaterad 2021-12-01
Publicerad 2021-12-01

Bioteknikbolaget Biovica redovisar som väntat förlust i räkenskapsårets andra kvartal.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0). Omsättningen kommer från kunder på forskningsmarknaden.

Rörelseresultatet blev -14,3 miljoner kronor (-8,3).

Resultatet före och efter skatt var -14,4 miljoner kronor (-8,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,51 kronor (-0,29).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -12,9 miljoner kronor (-8,5).

Likvida medel uppgick till 117,9 miljoner kronor (162,4).

De ökade kostnaderna under kvartalet härleds till aktiviteter inför Biovicas kommersialisering av
DiviTum.

"Biovicas andra kvartal har präglats av dialogen med det amerikanska läkemedelsverket, FDA. Dialogen har varit positiv men myndigheten brottas med hög arbetsbelastning i spåren av covid-19-pandemin som gör att utsatta tidslinjer varit svåra att hålla.

Läkemedelskandidaten DiviTum kan först lanseras i USA efter ett regulatoriskt 510(k)-godkännande, vilket inte förväntas komma innan årets slut.

Biovica arbetar parallellt med att lansera i Europa, vilket väntas ske efter godkännande och lansering av produkten i USA.

Biovica, MkrQ2-2021/2022Q2-2020/2021FörändringNettoomsättning0,30Rörelseresultat-14,3-8,3Resultat före skatt-14,4-8,2Nettoresultat-14,4-8,2Resultat per aktie, kronor-0,51-0,29Kassaflöde från löpande verksamhet-12,9-8,5Likvida medel117,9162,4-27,4%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in