Bioinvent publicerar data för BT-001 i journal

Läkemedelsbolaget Bioinvent och partnern Transgene har publicerat en expertgranskad artikel med ”proof-of-concept”-data för BT-001 i Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC). Det framgår av ett pressmeddelande.

BT-001, som baseras på Transgenes patenterade vektor och utrycker BioInvents egenutvecklade anti-CTLA-4-antikropp, har enligt bolaget potential att ge större terapeutisk nytta än systemiskt administrerade anti-CTLA-4-antikroppar. Bioinvent skriver att systemiskt administrerade anti-CTLA-4-antikroppar, såsom det godkända läkemedlet ipilimumab, har visat betydande effekt men med en kliniskt begränsande toxicitet.

Artikeln i JITC visar i experimentella modeller att vektoriserade anti-CTLA-4-antikroppar som ges intratumoralt (direkt i tumören) blir säkrare i och med att den systemiska exponeringen minskar.

Rekrytering till pågående fas 1/2-studien med BT-001 fortgår, och första fas 1-data förväntas under första halvåret 2022. Studien utvärderar BT-001 som monoterapi och i kombination med pembrolizumab för behandling av solida tumörer.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons